معرفی خدمات

تیم پژوهشی آرتا مفتخر است که به عرضه محصولات و خدمات آموزشی به قشر فرهیخته و دانشگاهی کشور بپردازد.

محصولات تخصصی ما شامل؛

مشاوره های آموزشی و پژوهشی،

تدوین بخش های تخصصی پروپزال،

تبیین روش تحقیق و پروسه مطالعاتی پایان نامه و مقاله،

ویرایش علمی و تخصصی،

انجام فرایندهای مطالعات میدانی و پخش پرسشنامه،

تالیف و نگارش و تحلیل پرسشنامه و انجام بخش های آماری،

اخذ پذیرش برای مقالات علمی تخصصی از ژورنال ها و نشریات و کنفرانس های معتبر علمی

تقویت رزومه علمی و پژوهشی برای داوطلبین جذب هیات علمی، شرکت کنندگان مصاحبه دکتری و ارتقای علمی اعضای محترم هیات علمی

مشاوره ثبت اختراع و ثبت طرح و انجام طرح پژوهشی