۵ تیر، ۱۳۹۶

چکیده مقاله

ویژگی های چکیده مقاله علمی پژوهشی: . چکیده یک مقاله علمی باید شامل ضرورت و اهمیت موضوع، طرح سوال، نظریات مطرح در زمینه موضوع و نتیجه و نظریه ای که مولف به آن رسیده، و بین ۷۵ تا ۳۰۰ کلمه باشد، تعداد کلمات چکیده بسته به شیوه نامه نشریه یا کنفرانس مربوطه می تواند متفاوت […]

۵ تیر، ۱۳۹۶

روش تحقیق در هنر

. از جمله روشهای تحقیق پرکاربرد در هنر می توان به؛ . روش توصیفی روش تحلیل محتوا روش مطالعه تطبیقی روش نمونه موردی روش تحقیق تاریخی و روش تحقیق پیمایشی . اشاره نمود. هر محقق بسته به زمینه پژوهشی خود، روش تحقیق مرتبط را انتخاب می نماید.

۵ تیر، ۱۳۹۶

روش تحقیق توصیفی تحلیلی

تحقیقات توصیفی هم جنبۀ کاربردی دارد و هم جنبۀ بنیادی؛ در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم­گیری­ها و سیاست ­گذاری­ها و همچنین برنامه ­ریزی­ها استفاده می­شود. تصمیم­گیری­ و سیاست­گذاری در قلمرو کار مدیریت­ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعمّ از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده ­های پایین، چه در بخش دولتی […]

۵ تیر، ۱۳۹۶

پروپزال هنر و معماری

تیم آرتاپژوه آماده ارائه خدمات مشاوره و ویرایش پروپزال در رشته های مختلف هنر مانند پژوهش هنر، فلسفه هنر، سینما، گرافیک، طراحی صنعتی، معماری، فرش، صنایع دستی و…می باشد.