۵ تیر، ۱۳۹۶

امیر خسروی

از مراحل ویرایش مقالاتم توسط تیم آرتاپژوه راضی بودم و موفق به اخذ ۱۴ امتیاز پژوهشی و قبولی در مصاحبه هیات علمی شدم.

امیدوارم در آینده نیز همکاری های مستمر و پایداری با یکدیگر داشته باشیم